Част от колекции:
 
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека

________________________________________

Книжари и издатели
Семейството
Жане, Пол
Виж още.....
Исторически поглед върху нумизматиката на тракийските царе
Добруски, Вацлав
Виж още.....
Синодикъ царя Борила
Попруженко, Михаил Георгиевич
Виж още.....