Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Фонд: Краезнание
Държател: Столична библиотека

________________________________________

Паметника на Цар Освободител днес
Спомени на руските ветерани за Освободителната война 1877-1878

Виж още.....
Отбраната на Плевен по официални и частни документи
Чайковски, Владислав; Гази Осман паша; Талят бей; Музафер паша
Виж още.....
Страданията на българите и Освобождението на България през 1877-78 год.
Димитров, Георги Георгиев
Виж още.....
Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 1877-78 г.
Кисов, Стефан Иванов
Виж още.....