Части от колекцията:
 
Година на издаване: 1901
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001167
 
Година на издаване: 1884
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001030
 
Подзаглавни данни: Руско-български сборник
Година на издаване: 1929
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001029