Заявка за търсене:
Търси в поле:
Представяме на Вашето внимaние дигитална платформа СЕРДИКА на Столична библиотека.

Дигитална платформа Сердика носи името на илюстрованото месечно списание „Сердика“ (1937-1952) на Софийската община, излязло в 99 броя, в периода март 1937 г. – юли 1952 г. и като продължение на “Столичен общински вестник” (1925, 1927 – 1936). В нея ще намерите дигитално съдържание и пълните текстове на заглавия от фонда на Столична библиотека – книги, ноти, периодични издания и статии от тях, дигитални копия на картини, документални изложби, представени в библиотеката, както и създадени колекции от различни видове документи по определена тематика. Имате възможност да търсите по автор, заглавие, година на публикуване, издателство, по ключови думи и т.н.
В раздел „КНИГИ“ може да се докоснете до редки и ценни книги, като вниманието е насочено към издания излизали преди 1878 година. Сред тях са дигиталните копия на Константин Иречек „История болгар” от 1878 г., Гаврил Кръстевич с „История блъгарска” от 1869 г., Стефан Веркович - „Народне песме македонски бугара” от 1860 г. и др.
В част „ПЕРИОДИКА“ e дигитален архив на списание Сердика, списание София, включително и част от детския периодичен печат в България до 1944 година. Описани аналитично и с прикачено дигитално съдържание са детските периодични заглавия като списанията Българче, Веселушка, Витлеем, Детски живот, Звънче, Картина и приказка, Картинна галерия за деца и юноши, Майска китка, Нова картинна галерия, Орле, Пенкини картинки, Разкази за животните, Родна нива, вестниците Божи глас, Весел патаран, Врабче, Детска книга, Изворче, Росни капки, Чавче и др.
В този раздел можете да намерите и дигиталното съдържание на Столична библиотека по проекта РЕГИНА-ПИ, като част от „Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г." към фонд „Научни изследвания".
Бази данни
Книги Колекции Визуални
Периодични издания Изложби Статии

Нови попълнения
110 год. паметник Цар Освободител Конкурс за наметника на Цар Освободител Строителството на паметника