Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Исторически очерки и разкази
Година на издаване: 1898
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001587