Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Стихотворения : Политически статии : Подлистници
Година на издаване: 1888
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001257
 
Година на издаване: 1894
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001236
 
Подзаглавни данни: Драма в три действия
Година на издаване: 1893
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001222
 
Подзаглавни данни: Търново, 1879 година, Априлий 16 ден
Година на издаване: 1890
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001221
 
Подзаглавни данни: Напомняние на някои уроци из народната ни история и посочвание на няколко вредителни пороци
Година на издаване: 1887
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001220
 
Година на издаване: 1885
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001208
 
Година на издаване: 1889
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001187
 
Подзаглавни данни: 1876-1877
Година на издаване: 1895
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001181
 
Година на издаване: 1889
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001176
 
Подзаглавни данни: Ч. 2. Густав-Адолф, Тюрен и принц Евгений Савойски
Година на издаване: 1899
ID: DKS090001172
 
Подзаглавни данни: Ч. 1. Александър Велики, Анибал и Юлий Цезар
Година на издаване: 1899
ID: DKS090001171
 
Подзаглавни данни: Ч. 3. Войните на Фридрих Велики
Година на издаване: 1900
ID: DKS090001173