Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Военно-исторически етюд
Година на издаване: 1902
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001558