Части от колекцията:
 
Година на издаване: 1896
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001223
 
Година на издаване: 1897
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001219
 
Подзаглавни данни: Докладвано в Истор.-филол. клон на БАН на 21. окт. 1926 г.
Година на издаване: 1928
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека
ID: DKS090001182