Част от колекции:
 
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека

________________________________________

Печатарска техника и издания
Съчинения
Ботев, Христо
Виж още.....
Кратка история на българската черкова
Карапетров, Петър Пантелеев
Виж още.....
Кремуций Корд
Костомаров, Николай Иванович
Виж още.....
Конституция на Българското княжество

Виж още.....
Партиите в България
Цанов, Андрей Стоев
Виж още.....
Съставянието на Българското дружество от Червений кръст и деятелността му в последната Сръбско-българска война

Виж още.....
Протоколитe на Берлинский конгрес

Виж още.....
Устав за Българския княжески орден Св. Александър

Виж още.....
Тъгите на България
Вазов, Иван Минчов
Виж още.....
Първата българска типография в Солуни някои от напечатаните в нея книги
Дринов, Марин Стоянов
Кн. е отделен отпечатък от Периодическото Списание на Българското Книжовно Дружество, кн. XXXI.
Виж още.....
Великите полководци в новите времена
Голицин, Николай Сергеевич
Виж още.....
Великите полководци в древните времена
Голицин, Николай Сергеевич
Виж още.....
Великите полководци в историята
Голицин, Николай Сергеевич
Виж още.....