Части от колекцията:
 
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека

________________________________________

Печатарска техника и издания
Съчинения
Ботев, Христо
Виж още.....
Кратка история на българската черкова
Карапетров, Петър Пантелеев
Виж още.....
Кремуций Корд
Костомаров, Николай Иванович
Виж още.....
Конституция на Българското княжество

Виж още.....
Партиите в България
Цанов, Андрей Стоев
Виж още.....
Съставянието на Българското дружество от Червений кръст и деятелността му в последната Сръбско-българска война

Виж още.....
Протоколитe на Берлинский конгрес

Виж още.....
Устав за Българския княжески орден Св. Александър

Виж още.....
Тъгите на България
Вазов, Иван Минчов
Виж още.....
Първата българска типография в Солуни някои от напечатаните в нея книги
Дринов, Марин Стоянов
Кн. е отделен отпечатък от Периодическото Списание на Българското Книжовно Дружество, кн. XXXI.
Виж още.....
Великите полководци в новите времена
Голицин, Николай Сергеевич
Виж още.....
Великите полководци в древните времена
Голицин, Николай Сергеевич
Виж още.....
Великите полководци в историята
Голицин, Николай Сергеевич
Виж още.....
 
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека

________________________________________

Книгоиздаване в София
Дядо Генко Севдата в София
Начов, Никола Енев
Виж още.....
Портрети и кратки биографически сведения за загиналите български офицери и портупей-юнкери в войната със Сърбия през 1885 год.
Мамарчев, Димитър
Виж още.....
Турция и българите
Кънчов, Васил Иванов
Виж още.....
До Чикаго и назад
Константинов, Алеко Иваницов
Виж още.....
Македония сърбска или е българска страна?
Маринов, Димитър
Виж още.....
Спомени за първата българска княгиня Мария Луиза
Попов, х. Мигаил Николов
Виж още.....
Васил Левски - Дяконът
Заимов, Стоян Стоянов
Виж още.....
Философически и сатирически сонети
Михайловски, Стоян Николов
Виж още.....
Миналото
Заимов, Стоян Стоянов
Виж още.....
Камо грядеши?

Виж още.....
Камо грядеши?
Сенкевич, Хенрик
Виж още.....
Камо грядеши?
Сенкевич, Хенрик
Виж още.....
 
Фонд: Книжовно наследство
Държател: Столична библиотека

________________________________________

Книжари и издатели
Семейството
Жане, Пол
Виж още.....
Исторически поглед върху нумизматиката на тракийските царе
Добруски, Вацлав
Виж още.....
Синодикъ царя Борила
Попруженко, Михаил Георгиевич
Виж още.....